ŠKOLICA SPORTA

ŠKOLICA SPORTA
Intenzitet 40%
Trajanje 60 min

Deca od 4 do 14 godina se uče koordinaciji, okretnosti, osnovama gimnastike, osnovima plesa i pravilnom držanju tela, sve uz nadzor trenera sa iskustvom u radu sa najmlađima.Jedan trener radi u sali sa decom, a drugi sa mamama u susednoj sali. U toku treninga se ubacuju elementarne motoričke igre i poligoni gde deca podstiču pravilan razvoj i želju za sportom i igrom. Trening je prilagođen uzrasnim kategorijama sa akcentom na pravilan razvoj.

Event Timeslots (3)

Utorak
-

Subota
-

Petak
-