VELIKI ROĐENDANSKI GIVEAWAY

PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE

 

NON STOP FITNESS DOO BEOGRAD-VRAČAR, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u ulici Rudnička broj 1, matični broj: 21106364, PIB: 108988929 i
New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u ulici Rudnička broj 1, matični broj: 21460087, PIB: 111310591
(u daljem tekstu zajednički označeni kao: Organizator, odnosno Organizatori), ovim putem definišu Pravila promotivne akcije „Veliki rođendanski giveaway’’ (u daljem tekstu: Pravila).

Konkurisanjem u navedenoj Akciji, Učesnici potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima i da ista u celini prihvataju.

Promotivna akcija ’’Veliki rođendnski giveaway’’ (u dosadašnjem i daljem tekstu: Akcija) se organizuje pod sledećim uslovima:

 

 1. Trajanje Akcije. Akcija će se održati u periodu od 30.01.2024 do 06.02.2024. godine. Organizator može, bez prethodnog obaveštenja, promeniti vreme trajanje Akcije, s tim što svi Učesnici koji su aplicirali za učešće u Akciji do momenta njenog otkazivanja ostvaruju sva prava garantovana ovom Akcijom.
 2. Cilj Akcije. Cilj Akcije je darivanje aktivnih članova povodom obeležavanja 8. rođendana NON STOP FITNESS-a. 
 3. Mesto sprovođenja Akcije: Instagram stranica brenda Non Stop Fitness: https://www.instagram.com/nonstopfitness_serbia/.
 4. Pravo učestvovanja u Akciji. Pravo učestvovanja u Akciji imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnici). Pravo na učestvovanje nemaju lica zaposlena kod Organizatora.
 5. Način učestovavanja u Akciji, određivanje dobitnika i nagrade.a) Pravo na učestvovanje u Akciji, Učesnici ostvaruju tako što zaprate, Instagram stranicu Non Stop Fitness Serbia i Instagram stranicu Quest42. U komentaru Non Stop Fitness objave potrebno je da označe prijatelja čime stiču mogućnost osvajanja poklona koji je obezbedio Organizator.
  b) Po okončanju Akcije, Organizator će nasumičnim odabirom odabrati 9 Učesnika kao dobitnike.
  c) Dobitnicima će biti podeljene sledeće nagrade (Organizator odlučuje koji dobitnik će dobiti koju nagraduNon Stop Fitness članarina u trajanju od 3 meseci– Non Stop Fitness članarina u trajanju od 6 meseci– Non Stop Fitness članarina u trajanju od 12 meseci– Pristup Fitflix aplikaciji u trajanju od 3 meseca
  – Pristup Fitflix aplikaciji u trajanju od 6 meseci
  – Pristup Fitflix aplikaciji u trajanju od 12 meseci
  – Vaučer za kupovinu na Quest42 sajtu u iznosu od 1.500 RSD
  – Vaučer za kupovinu na Quest42 sajtu u iznosu od 2.000 RSD
  – Vaučer za kupovinu na Quest42 sajtu u iznosu od 2.500 RSD

  d)Učesnici koji budu oglašeni za dobitnike će u roku od 7 dana od prijema ovakvog obaveštenja biti dužni da Organizatoru dostave podatke neophodne za uručenje poklona. Ukoliko navedeno propuste da učine u ostavljenom roku, Organizator im nije dužan dostaviti poklon, niti je dužan izvlačiti novog dobitnika za isti.
  e) Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne bude mogao da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku od 7 dana od dana njihovog izvlačenja.
  f) Organizator može odbiti da uruči poklon dobitniku za koga se naknadno ispostavi da ne ispunjava uslove za učestvovanje u Akciji.
  g) Učesnici svojim učestvovanjem u Akciji daju pravo Organizatoru da na svojim Facebook i Instagram stranicama javno objavi identitet, odnosno ime i prezime dobitnika. Organizator nema obavezu da javo objavi identitet dobitnika.

 6. Organizator će čuvati podatke o Učesnicima i njihovom učestovanju u Akciji u roku od mesec dana od dana okončanja Akcije, dok će podatke o dobitnicima čuvati u roku od tri godine od dana okončanja Akcije. Nakon isteka navedenih rokova, podaci će biti obrisani, a Organizator će nastaviti sa čuvanjem onih podataka koji su neophodni za izvršenje Ugovora o pružanju usluga koje ima sa Učesnicima. Podaci koji su prikupljeni tokom Akcije i u svrhu sprovođenja Akcije će se koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Akcije. U pogledu zaštite podataka o ličnosti Učesnika Akcije, primenjuju se odredbe Politike privatnosti Organizatora sa kojom su Učesnici upoznati prilikom zaključivanja članskog Ugovora i koja je javno dostupna na internet stranici Organizatora.
 7. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost, niti preuzima bilo kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih, prema Učesnicima Akcije.
 8. Organizatori će međusobno dogovoriti ko od njih će biti zadužen za dodelu nagrada dobitnicima.
 9. Ova Pravila stupaju na snagu i primenjuju se danom objavljivanja na Internet stranici Organizatora.

 

U Beogradu, dana 30.01.2024 godine.

 

Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!

Non Stop Fitness aplikacija.

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!