NEDELJA

1|3|5

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

NEDELJA

2|4|6

Skeniraj QR kod na recepciji bilo koje Non Stop Fitness lokacije i ostvari 30% popusta na fitnes aplikaciju

Fitflix-Group-logo-2