Novogodišnji giveaway !
PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE

 

New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, matični broj: 21460087, PIB: 111310591 (u daljem tekstu: Organizator), ovim putem definiše Pravila promotivne akcije „Novogodišnji giveaway!“ (u daljem tekstu: Pravila). 

Konkurisanjem u navedenoj Akciji, Učesnici potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima i da ista u celini prihvataju. 

Promotivna akcija „Najveći novogodišnji giveaway!” (u dosadašnjem i daljem tekstu: Akcija) se organizuje pod sledećim uslovima: 

  1. Trajanje Akcije. Akcija će trajati u periodu od 31.12.2023 godine, do 08.01.2024 godine. Organizator može, bez prethodnog obaveštenja, skratiti trajanje Akcije, s tim što svi Učesnici koji su aplicirali za učešće u Akciji do momenta njenog otkazivanja ostvaruju sva prava garantovana ovom Akcijom.
  2. Cilj Akcije. Cilj Akcije je promocija Organizatora i njegove delatnosti.
  3. Mesto sprovođenja Akcije: Instagram stranica brenda Non Stop Fitness: https://www.instagram.com/nonstopfitness_serbia/.
  4. Pravo učestvovanja u Akciji. Pravo učestvovanja u Akciji imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnici). Pravo na učestvovanje nemaju lica zaposlena kod Organizatora.
  5. Način učestvovanja u Akciji, određivanje dobitnika i nagrade.
   Pravo na učestvovanje u Akciji, Učesnici ostvaruju tako što zaprate Non Stop Fitness instagram stranicu i u komentaru označe prijatelja.
   Po završetku trajanja akcije, Organizator će odabrati ukupno 5 dobitnika.
   Dobitnicima će biti podeljene sledeće nagrade (Organizator odlučuje koji od 5 dobitnika će dobiti koje nagrade):
   Pet dobitnika će dobiti članarinu u Non Stop Fitness centru u trajanju od mesec dana.
   Učesnici koji budu oglašeni za dobitnike će u roku od 7 dana od prijema ovakvog obaveštenja biti dužni da Organizatoru dostave podatke za aktivaciju članarine. Ukoliko navedeno propuste da učine u ostavljenom roku, Organizator im nije dužan poslati nagradu, niti je dužan izvlačiti novog dobitnika za tu istu nagradu.
   Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne bude mogao da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku od 7 dana od dana njihovog izvlačenja.
   Organizator može odbiti da uruči nagradu dobitniku za koga se naknadno ispostavi da ne ispunjava uslove za učestvovanje u Akciji.
   Učesnici svojim učestvovanjem u Akciji daju pravo Organizatoru da na Facebook i Instagram stranicama na kojima se organizuje Akcija javno objavi identitet, odnosno ime i prezime dobitnika. Organizator nema obavezu da javno objavi identitet dobitnika.
  6. Organizator će čuvati podatke o Učesnicima u roku od mesec dana od dana okončanja Akcije, dok će podatke o dobitnicima čuvati u roku od tri godine od dana okončanja Akcije. Nakon isteka navedenih rokova, podaci će biti obrisani. Podaci će se koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Akcije. U pogledu zaštite podataka o ličnosti Učesnika Akcije, primenjuju se odredbe Politike privatnosti prisutne na https://nonstopfitness.rs/opsti-uslovi-poslovanja/ .
  7. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost, niti preuzima bilo kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih, prema Učesnicima Akcije.
  8. Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Organizatora, a primenjuju se počev od dana početka trajanja Akcije. 

 

U Beogradu, dana 29.12.2023 godine. 

Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!

Non Stop Fitness aplikacija.

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!