Uslovi Članarina/Membership Теrms

1. Akcijska ponuda – Obnavljajuća članarina.

Odabirom ovog paketa, Kupac optira da koristi Usluge Pružaoca usluga u mesečnim Obračunskim periodima putem Trajnog naloga sa popustom u iznosu od 10% u odnosu na standardnu cenu Usluga. Navedeni popust će se na Kupca primenjivati na sve Obračunske periode čije korišćenje započne do 1.6.2021. godine.

Kupac u svakom momentu može odustati od korišćenja Usluga u narednom mesečnom Obračunskom periodu, u skaldu sa Opštim uslovima poslovanja.

Ova akcijska ponuda važi u periodu od od 01.05.2021. do 31.05.2021.

 

2. Posebna ponuda paketa Usluga – Instant Plaćanje.

Odabirom ovog paketa, Kupac će ostvariti naznačeni popust u odnosu na standardnu cenu Usluge, dok će kupljene Usluge platiti jednokratno. Obračunski period iznosi 3, 6, 12 meseci u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.

Ova posebna ponuda paketa Usluga važi u periodu od 01.02.2021. do 31.12.2021.

 

3. Posebna ponuda paketa Usluga – Obnavljajuće plaćanje.

Odabirom ovog paketa, Kupac će ostvariti naznačeni popust u odnosu na standardnu cenu Usluge, dok će kupljene Usluge plaćati u mesečnim Obračunskim periodima i sa minimalnim trajanjem članstva u periodu od 3, 6, 12 meseci, odnosno Obračunska perioda.

Nakon isteka navedenog broja minimalnih Obračunskih perioda, Kupac je saglasan da se njegovo članstvo produžava pod istim uslovima sa identičnim popustom po Obračunskom periodu za svaki naredni mesečni Obračunski period, a sve dok isto ne otkaže u skladu sa Opštim uslovima poslovanja (Trajni nalog).

Nakon isteka minimalnog broja Obračunskih perioda u skladu sa ovom posebnom ponudom, Trgovac ima pravo da izmeni cenu, odnosno iznos popusta koji se na Kupca primenjuje, pod uslovom da je o tome unapred obavestio Kupca i omogućio Kupcu da pre početka primene izmene u ceni odustane od daljeg korišćenja Usluga.

Ova posebna ponuda paketa Usluga važi u periodu od 01.02.2021. do 31.12.2021.

 

4. Obična članarina.

 

5. Online obnavljajuća članarina.

Sa ovom članarinom imaćete pristup video materijalu i live treninzima koje možete pratiti preko aplikacije. Imaćete pristup preko 500 videa sa različitim treninzima i live treninzima svakog dana. Trenirajte od kuće i ne propustite trening!
Kupovinom ove članarine, Kupac je saglasan da se njegovo članstvo automatski produžava u svakom narednom mesečnom Obračunskom periodu, a sve dok isto ne otkaže u skladu sa Opštim uslovima poslovanja (Trajni nalog).

 


 

1. Action offer – Recurring membership.

By choosing this package, the Buyer opts to use the Services of the Service provider in monthly Periods, by Recurring payments, with discount of 10% to the basic price of the Services. Mentioned discount shall be applied to all Periods in which the Buyer starts to use the Services until June 1st, 2021.

The Buyer has the option to cancel at any time his membership for the next monthly Period, in accordance with General terms.

This offer is valid in the period from the 1st of May 2021 until the 31st of May 2021.

 

2. Special offer for package of Services – Instant Payment.

By choosing of this package, the Buyer shall use stated discount to the standard price of the Services and bought package of Services shall be paid by a one-time payment. Bought Period of membership is 3, 6, 12 months in accordance with General terms.

This special offer for package of Services is valid in the period from the 1st of February 2021 until the 31st of December 2021.

 

3. Special offer for package of Services – Recurring Payment.

By choosing this package of Services, the Buyer shall use stated discount to the standard price of the Services, and bought package of Services shall be used in monthly Periods and with minimal duration of membership of 3, 6, 12 months, i.e. Periods.

After mentioned minimal number of Periods elapses, the Buyer agrees that his membership is continued under same conditions and with identical discount per Period for every following monthly Period, until the Buyer cancels his membership in accordance with General terms (Recurring Payments).

After minimal number of monthly Periods elapses, the Seller is authorized to change the price, i.e. the amount of the discount applied to the Buyer, conditioned that the Seller has informed the Buyer about such intention in advance and made possible for the Buyer to cancel further membership before changed prices starts to apply.

This special offer for package of Services is valid in the period from the 1st of February 2021 until the 31st of December 2021.

 

4. Basic membership.

 

5. Online Recurring membership.

With this membership you will have access to video material and live trainings that you can watch through our app. You will have access to a collection of over 500 videos with various trainings and daily live trainings. Train at home, and do not miss any training!
By buying this membership, the Buyer agrees that his membership is automatically renewed, until canceled in accordance with General Terms (Recurring Payment), for every following monthly Period.

App Icon on website
Preuzmite aplikaciju
Preuzmite našu aplikaciju za članove i sve potrebne informacije ćete imati u svom telefonu.
Budite u kontaktu sa svojim klubom, proveravajte nalog i rezervišite trenige u pokretu.