TRENIRAMO TOKOM LETA!
PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE

New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, matični broj: 21460087, PIB: 111310591 (u daljem tekstu: Organizator), ovim putem definiše Pravila promotivne akcije „Treniramo tokom leta!“ (u daljem tekstu: Pravila).

Konkurisanjem u navedenoj Akciji, Učesnici potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima i da ista u celini prihvataju.

Promotivna akcija „Treniramo tokom leta!“ (u dosadašnjem i daljem tekstu: Akcija) se organizuje pod sledećim uslovima: 

 • Trajanje Akcije. Akcija će trajati u periodu od 24.6.2022 godine, do 01.07.2022 godine. Organizator može, bez prethodnog obaveštenja, skratiti trajanje Akcije, s tim što svi Učesnici koji su aplicirali za učešće u Akciji do momenta njenog otkazivanja ostvaruju sva prava garantovana ovom Akcijom.
   
 • Cilj Akcije. Cilj Akcije je promocija Organizatora i njegove delatnosti. 

 • Mesto sprovođenja Akcije: Instagram stranica brenda Non Stop Fitness: https://www.instagram.com/nonstopfitness_serbia/.

 • Pravo učestvovanja u Akciji. Pravo učestvovanja u Akciji imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnici). Pravo na učestvovanje nemaju lica zaposlena kod Organizatora. 

 • Način učestvovanja u Akciji, određivanje dobitnika i nagrade. 

   1. Pravo na učestvovanje u Akciji, Učesnici ostvaruju tako što zaprate, sledeće Instagram stranice Non Stop Fitness Serbia i Peak Sport Srbija, i da u komentaru označe prijatelja.

   2. Po okončanju Akcije, Organizator će nasumičnim odabirom odabrati 4 Učesnika kao dobitnike. 

   3. Dobitnicima će biti podeljene sledeće nagrade (Organizator odlučuje koji od 4 dobitnika će dobiti koje nagrade):
    1. Jedan dobitnik će dobiti ženski komplet za trening (top+helanke+čarape)
    2. Drugi dobitnik će dobiti muški komplet za trening (majica+šorts+čarape)
    3. Dva dobitnika će dobiti članarinu u Non Stop Fitness centru u trajanju od 2 meseca

   4. Učesnici koji budu oglašeni za dobitnike će u roku od 7 dana od prijema ovakvog obaveštenja biti dužni da Organizatoru dostave adresu na koju im se nagrada može poslati. Ukoliko navedeno propuste da učine u ostavljenom roku, Organizator im nije dužan poslati nagradu, niti je dužan izvlačiti novog dobitnika za tu istu nagradu. 

   5. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne bude mogao da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku od 7 dana od dana njihovog izvlačenja. 

   6. Organizator može odbiti da uruči nagradu dobitniku za koga se naknadno ispostavi da ne ispunjava uslove za učestvovanje u Akciji. 

   7. Učesnici svojim učestvovanjem u Akciji daju pravo Organizatoru da na Facebook i Instagram stranicama na kojima se organizuje Akcija javno objavi identitet, odnosno ime i prezime dobitnika. Organizator nema obavezu da javno objavi identitet dobitnika. 

 • Organizator će čuvati podatke o Učesnicima u roku od mesec dana od dana okončanja Akcije, dok će podatke o dobitnicima čuvati u roku od tri godine od dana okončanja Akcije. Nakon isteka navedenih rokova, podaci će biti obrisani. Podaci će se koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Akcije. U pogledu zaštite podataka o ličnosti Učesnika Akcije, primenjuju se odredbe Politike privatnosti prisutne na https://nonstopfitness.rs/opsti-uslovi-poslovanja/ .

 • Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost, niti preuzima bilo kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih, prema Učesnicima Akcije. 

 • Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Organizatora, a primenjuju se počev od dana početka trajanja Akcije. 

U Beogradu, dana 24.06.2022 godine. 

Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!

Non Stop Fitness aplikacija.

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!