NEDELJA

1|3|5

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Biceps pregib sa EZ šipkom

1

Hvat u širini ramena, laktovi u potpunosti oslonjeni na klupu. Ne ispravljati u potpunosti ruke.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Goblet čučanj

3

U čučnju trup je ravno bez pretklona. Kolena gurati preko prstiju.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

5

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

6

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Cable pullover

1

U početnom položaju telo u pretklonu, šake u visini ramena. Laktovi pri povlačenju usko uz telo, kanap vući ka kukovima.

X12

Пусти видео запис

Chest press

2

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

3

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, kolena u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelan sa podom, prava leđa. U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Bird dog ispružanje kolena

4

Kolena su u ravni sa kukovima, šake u ravni sa ramenima. Leđa ravna, u neutralnom položaju, stomak stegnut. Ispružanje kolena do nivoa leđa.

X12

Пусти видео запис

Uspravno veslanje

5

Početni položaj stojeći, ruke su opružene ispred tela. Povlačiti šipku do brade tako da laktovi budu postavljeni široko u stranu.

X12

Пусти видео запис

Zadnji čučanj

6

Pun oslonac na stopalima, koja su u širini ramena. Trup prav, bez pretklona za vreme čučnja. Kolena gurati preko nivoa prstiju.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Letenje za zadnje rame

1

Grudi priljubljene za naslon, leđa u neutralnom položaju. Laktovi su blago savijeni. Pokret izvoditi tako da je lakat u visini sa ramenom.

X12

Пусти видео запис

Lat pulldown

2

Leđa ravna, neutralan hvat. Laktovi prilikom povlačenja usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Leg press

3

Leđa su priljubljena uz naslon, a gluteus na sedište. Oslonac na punom stopalu za vreme pokreta. Savijati kolena malo ispod ugla od 90 stepeni. Na kraju poketa kolena ne ispravljati u potpunosti.

X12

Пусти видео запис

Letenje za ramena

4

Izvesti pokret rukama u stranu, tako da u krajnjem položaju budu opružene u pravcu ramena.

X12

Пусти видео запис

Nožna ekstenzija

5

Leđa priljubljena uz naslon, a gluteus na sedište. Sundjer postaviti na skočni zglob. Pri izvodjenu pokreta ispravljati noge.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje za grudi

6

Spojene lopatice, izbačene grudi. Ruke spuštati do ugla od 90 stepeni. Na kraju pokreta spajati šake.

X12

Пусти видео запис

Sklopka

7

Pozicija tela ležeći na leđima, ispružene ruke i noge. U isto vreme sklapate/podižete ruke sa trupom i ispružene noge.

X12

NEDELJA

2|4|6

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Cable pullover

1

U početnom položaju telo u pretklonu, šake u visini ramena. Laktovi pri povlačenju usko uz telo, kanap vući ka kukovima.

X12

Пусти видео запис

Facepull

2

Laktovi u visini ramena. Kanap vući ka čelu. Ručni zglob je u neutralnom položaju.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje na sajli

3

Iskoračiti jednom nogom, pothvatom uzeti nastavke za sajlu i povlačiti odozdo (od kukova) na gore do visine grudi, šake okrenute u plafon.

X12

Пусти видео запис

Uspravno veslanje

4

Početni položaj stojeći, ruke su opružene ispred tela. Povlačiti šipku do brade tako da laktovi budu postavljeni široko u stranu.

X12

Пусти видео запис

Veslanje na sajli

5

Kolena blago savijena, leđa ravna, laktovi usko uz telo.

X12

Пусти видео запис

Zadnji čučanj

6

Pun oslonac na stopalima, koja su u širini ramena. Trup prav, bez pretklona za vreme čučnja. Kolena gurati preko nivoa prstiju.

X12

Пусти видео запис

Zgib

7

U početnom položaju ruke su u potpunosti ispravljene. Laktove pri pokretu vući ka kukovima. U finalnom položaju grudi su izbačene napred, a lopatice spojene. Kontrolisano spuštanje nazad.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Chest press

1

Leđa i ramena priljubljena uz naslon, grudi izbačene ka napred. Visina ručica treba biti u visini bradavica. Potisnuti ručice tako da se laktovi potpuno isprave.

X12

Пусти видео запис

Jednoručno letenje

2

Telo blago nakrenuto na stranu. Podizati ruku do visine ramena. Ruka blago savijena. U finalnom položaju rame, lakat i šaka u istoj visini.

X12

Пусти видео запис

Jednoručno veslanje

3

Oslonac jednom rukom na klupicu, šaka ispod ramena. Kuk i koleno pod uglom od 90 stepeni. Ruka koja povlači bučicu ide usko uz telo, šaka okrenuta prema telu. Lopatica uz kičmeni stub.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje

4

Kolena blago savijena u donjoj poziciji, kukovi nazad, a kolena u ravni sa skočnim zglobom. U gornjoj poziciji ispraviti noge i sastaviti lopatice.

X12

Пусти видео запис

Razvlačenje za grudi

5

Spojene lopatice, izbačene grudi. Ruke spuštati do ugla od 90 stepeni. Na kraju pokreta spajati šake.

X12

Пусти видео запис

Sklopka

6

Pozicija tela ležeći na leđima, ispružene ruke i noge. U isto vreme sklapate/podižete ruke sa trupom i ispružene noge.

X12

Пусти видео запис

Veslanje u pretklonu

7

Trup u paralelnom položaju u odnosu na pod, kolena blago savijena. Naizmenično vučenje bučica ka kuku, lakat usko uz telo.

X12

3 serije po 12 ponavljanja

Пусти видео запис

Hiperekstenzija na klupici

1

Visina klupice podešena do visine kukova. Postaviti ruke na grudi i napraviti “grbicu” na leđjima. Podizati trup dok telo ne bude prava linija (u ravni sa nogama), povlačiti se zadnjom ložom a ne donjim leđima.

X12

Пусти видео запис

Potisak jednom rukom

2

Nakon izvođenja iskoraka unapred, opružiti iznad glave suprotnu ruku od iskoračne noge.

X12

Пусти видео запис

Mrtvo dizanje na jednoj nozi

3

Koleno stajne noge blago savijeno u donjoj poziciji, u gornjoj je opružena noga. Kukove gurati unazad, koleno u ravni sa skočnim zglobom. Trup paralelno sa podom.

X12

Пусти видео запис

Prednji iskorak

4

Početni položaj je stojeći, tegovi se nalaze u obe ruke. Iskoračiti jednom nogom unapred, vratiti, zatim isto uraditi drugom.

X12

Пусти видео запис

Predručenje sa diskom

5

Predručiti do visine ramena opruženim rukama. Stav uspravan, stegnut stomak i gluteus. Šake su okrenute jedna prema drugoj.

X12

Пусти видео запис

Sklek

6

Kolena su na podlozi, ledja ravna,ruke u potpunosti opružene. Spuštati se ka podu tako da leđa ostaju ravna. Laktovi su pod uglom od 45 stepeni u odnosu na telo.

X12

Пусти видео запис

Triceps ekstenzija

7

Iz stojećeg položaja, opružiti ruke iznad glave zatim saviti samo podlakat držeći ruke usko pored glave.

X12

Skeniraj QR kod na recepciji bilo koje Non Stop Fitness lokacije i ostvari 30% popusta na fitnes aplikaciju

Fitflix-Group-logo-2