PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANJA DOGAĐAJA

FITNES DAN

 


NON STOP FITNESS DOO BEOGRAD-VRAČAR, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, matični broj: 21106364, PIB: 108988929 (u daljem tekstu: Organizator) će organizovati događaj (u daljem tekstu: Promocija) na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom. 

 

I OPŠTI PODACI O DOGAĐAJU 

 

Vreme održavanja: 3.2.2024. godine u periodu od 13 do 16h 

Mesto održavanja: Atrium tržnog centra BIG Fashion, Ulica višnjička br. 84, Beograd- Palilula

Cilj: Promocija zdravog načina života i fizičke aktivnosti kroz edukaciju zainteresovanih trećih lica. 

Pravo na učestvovanje: Pravo da učestvuju u događaju imaju sva zainteresovana lica koja pristupe mestu događaja u vreme njegovog održavanja (u daljem tekstu: Zainteresovana lica). 

 

II KONCEPT DOGAĐAJA I NAGRADE

 

Organizator će postaviti svoje štandove u vreme i mesto održavanja Promocije gde će Zainteresovanim licima posredstvom promo materijala biti dostupni podaci o vrsti robe i usluge koju pruža.

Sva zainteresovana treća lica bez obzira da li su članovi Organizatora mogu se u mestu i periodu održavanja Promocije informisati o svim temama vezanim za fitness i zdrav način ishrane, kao u učestvovati u treningu koji će biti organizovan u okviru istog Događaja.

Odgovore na pitanja zainteresovanih lica vezana za fitness, fizičku aktivnost i zdrav način ishrane davaće renomirana stručna lica iz oblasti fitnesa i nutricionizma. 

Zainteresovana lica će prilikom posete Promociji imati mogućnost izvlačenja kuglica koje je će Organizator postaviti na vidno mesto. 

Izvlačenjem kuglice Zaintresovana lica stiču pravo na nagradu koju je obezbedio Organizator. Nagrade čine robe i/ ili usluge Organizatora. 

Zainteresovano lice stiče pravo na nagradu samo jednom u toku trajanja Promocije.  

 

III USLOVI UČESTVOVANJA

 

Pravo učestvovanja imaju sva Zainteresovana lica koja se nađu u mestu i vremenu održavanja Promocije. Zainteresovana lica nisu u obavezi da ispunjavaju bilo koji dodatni uslov za učestvovanje u Promociji. 

Pravo na učestvovanje nemaju lica zaposlena kod Organizatora. 

 

IV ODGOVORNOST ORGANIZATORA 

 

Zainteresovana lica učestvuju u Promociji na svoju odgovornost i Organizator ne odgovara za zdravstveno stanje Učesnika. Organizator prema Zainteresovanim licima ne snosi bilo kakvu odgovornost, niti preuzima bilo kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih.
Zainteresovana lica svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost pristupaju Događaju.
Učesnici su prilikom prijavljivanja na Promociju upoznati da Organizator ne odgovara za slučaj povrede i/ ili nastupanja drugih bolesti koje mogu imati negativne posledice tokom trajanja Promocije, kao i za slučaj težeg narušenja zdravlja koje za posledicu može imati fatalan ishod. 

 

Zainteresovana lica su saglasna i upoznata sa činjenicom da zaposleni I predstavnici Organizatora  nemaju iskustva u dijagnostikovanju, pregledu I tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. 

 

V STUPANJE NA SNAGU

 

Ova Pravila stupaju na snagu i primenjuju se od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Organizatora. 

 

U Beogradu, dana 03.02.2024. godine 

Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!

Non Stop Fitness aplikacija.

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!