cross nsf

CROSS trening

Оd samog početka osnovni cilj CROSS metode treninga bio je da se kreira konkretan, svestran i raznolik fitnes program koji će povećati individualne sposobnosti za bolje suočavanje sa izazovima savremenog načina života. Osim raznolikosti i usmerenosti na celokupan psihofizički razvoj pojedinca. Ovaj program je prepoznatljiv i jedinstven sa svojim naglaskom na maksimalni neuroendokrini odgovor, razvoj snage, funkcionalni pokret i razvoj uspešne strategije prehrane.

CROSS treningom aktiviraju se mnogi mišići i zglobovi i stavljaju se u funkciju različitim delovima tela, što se postiže specifičnim kretanjem kod kog se telo savija u tri osnovne ravni: frontalnoj, transverzalnoj I sagitalnoj. Od tela sportista traži se da bude savršeno: sinhronizovano, koordinirano, čvrsto, snažno, delotvorno, fleksibilno, agilno, eksplozivno, brzo, i naravno, funkcionalno, što znači da sve te karakteristike ima u jednoj celini.

Iz tog razloga ideja je da se trening konstantno menja kako se telo nikad ne bi prilagodilo na ono što mu spremamo. Takođe vežbe se izvode maksimalnim intenzitetom ali u kraćim sekvencama upravo zbog toga što se na taj način postiže najbolji neuroendokrini odgovor organizma.

Međutim izuzetno je važno da se prilikom planiranja treninga poštuje princip individualizacije na način da se vežbe, intenzitet i opterećenje prilagode svakom pojedincu posebno, jer u protivnom mogli biste postići više štete nego koristi.

Zbog toga je definisan poseban plan I program koji se prilagođava vama I bazira se na radu na svim fizičkim svojstvima u pravilnom opsegu: snaga, brzina I izdržljivost I njihovim kombinacijama: brzinska izdržljivost, eksplozivna snaga I izdržljivost u snazi I to uz rad od dva odvojena nivoa.

Početni nivo se bazira na učenju tehnike izvođenja vežbi, kondicionoj pripremi (povećanje radne sposobnosti sa manjim opterećenjima ali većeg obima) kao I psihološkoj pripremi (u kojoj se odustajanje kao opcija eliminiše sa treninga). Ovakav intezitet vežbanja je prilagođen svim amaterskim vežbačima, kao I onima koji do sada nisu trenirali, a čvrsto su rešeni da to promene.

Napredni nivo je baziran na usavršavanju tehnike i postepenom povećanju snage (opterećenje se postepeno podiže tek onda kada se savlada tehnika),  kondicionoj pripremi (izvode se vežbe sa srednjim opterećenjem ali visokog inteziteta) kao I strožijoj psihološkoj pripremi gde se od vežbača zahteva da na treninzima prelaze preko svojih granice izdržljivosti kako bi se podstakao konkretniji napredak.

Treba još napomenuti da iako je donedavno bio rezervisan samo za vrhunske sportiste, vojsku i specijalnu policiju, ovaj izuzetno zanimljiv i delotvoran način vežbanja svakim danom postaje sve dostupniji za sve one koji traže izazov.

Vežbe koje se najčešće koriste u ovom načinu treninga su olimpijska dizanja, vežbe snage bez tegova, elementi gimnastike, vežbe s vijačom, veslanje, trčanja, penjanja, vežbe pliometrije i mnoge druge.

Još jedna od bitnih karakteristika CROSS treninga je i korišćenje raznolikih, ali potpuno drugačijih I nesvakidašnjih rekvizita u odnosu na klasične teretane. Neki od mnogobrojnih rekvizita koji se koriste na našim treninzima su: kugle, gimnastičke sprave, medicinke, wall ball-ovi, vreće sa peskom, vijače, pliometrijske kutije, kamionske gume, macole, zaštitne maske, kanapi za kondiciju I penjanje, veštačka rampa, veštački zidovi za preskakanje kao i mnoga druga improvizovana pomagala koja se mogu primenjivati na neograničen broj načina.

Ovakav sistem treninga je opšte prihvaćen u svetu za opštu fizičku pripremu svih vrsta sportova, a postao je osnovni sistem treninga za pripremu vojnih i policijskih jedinica.

 

 Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!

Non Stop Fitness aplikacija.

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!